Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Maaike Fotografeert (gevestigd te Zevenhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69509018)
Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden.Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment Maaike Fotografeert worden aangepast.


Fotoreportages

 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Maaike Fotografeert zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage.
Maaike Fotografeert is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen.
U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Maaike Fotografeert niet geschikt zijn om te tonen.
 Zorg dat uw of uw paarden klaar staan als Maaike Fotografeert komt. Maaike Fotografeert moet aan de slag kunnen met schone paarden en dat iedereen klaar is. Indien Maaike Fotografeert toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
Binnen annulering binnen 48 uur voor de reportage zonder reden van ziekte of dergelijke wordt 50% van het gehele bedrag in rekening gebracht.
Bij shoots waarbij ik een locatie afhuur, dient u de gehuurde kosten te betalen bij annulering. Hier is het annuleringstermijn niet van toepassing omdat ik het veld speciaal afhuur. 
Bij annulering van de reportage wegens ziekte van de klant worden er geen kosten berekend maar er wordt wel meteen een nieuwe afspraak gemaakt.
Bij het niet komen opdagen zonder afmelding dient u de volledige foto reportage te betalen.
Boekingen

Eventuele reiskosten van Maaike Fotografeert zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
Het weer is een onstabiele factor.
Bij regen kunnen er geen foto’s worden gemaakt vanwege de apparatuur.
Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Maaike Fotografeert toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Maaike Fotografeert heeft moeten maken.
Betalingen & levertijd

Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 7,- administratiekosten.
Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.


Cadeaubonnen

Het is mogelijk om bij Maaike Fotografeert een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf 10,- of een door u te bepalen bedrag.
 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
 U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. De geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Maaike Fotografeert
U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage
De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde.
U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.
Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, In ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
Het is in geen geval mogelijk om (schade) claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
Auteursrechten & Publicaties

Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Maaike Fotografeert. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Maaike Fotografeert. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Maaike Fotografeert. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maaike Fotografeert .
Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Maaike Fotografeert.
Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s.
Maaike Fotografeert mag de foto’s ten allen tijden naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commercieel als commerciële doeleinden. Maaike Fotografeert is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
Indien u beeldmateriaal van Maaike Fotografeert wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Maaike Fotografeert .
Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: Maaike Fotografeert.
Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Maaike Fotografeert. Bij inbreuk komt Maaike Fotografeert een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Maaike Fotografeert gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 250,-.
Maaike Fotografeert is niet aansprakelijk voor slechte afdrukken van de foto’s die u zelf heeft laten afdrukken. Dit is op eigen verantwoordelijkheid van de klant waar de foto’s worden afgedrukt.
Maaike Fotografeert is niet aansprakelijk voor enige schade.


Wil jij liever niet dat jouw foto’s op mijn social media kanalen komt? Geef dit dan aan tijdens de reportage.Copyright Maaike Fotografeert 2024